Sedan förra veckan levererar de första vågkraftbojarna vid Sotenäs vågkraftverk utanför Lysekil el till det lokala elnätet. Vi forskar i vågkraft som är en förnybar energiform med stor potential. Tillverkningen av vågkraftsparken har skett i Seabaseds fabrik i Lysekil.

Vågkraftverk lysekil

Sedan våren 2009 finns det vågkraft i det svenska elnätet. Den första storskaliga och kommersiella vågkraftsparken planeras redan utanför Lysekil. Världsmarknaden är beräknad till 12 000 kraftverk per år.

Seabased AB utvecklar system för utvinning av elenergi ur. Vågkraft är en förnybar energikälla med många goda egenskaper bl. Flera hundra nya jobb kan bli verklighet i Lysekil inom ett par år efter att Seabased fick godkänt av EU-kommissionen som konkurrensprövat ett. Lysekil Nu har satsningen på en större vågkraftpark utanför Ghana i västra Afrika tagit fart.

Vågkraftverk lysekil

Under helgen har tre vågkraftverk placerats i havet. Nu sjösätts den första stora generatorn i den blivande vågkraftsparken i Lysekil av forskare och doktorander från Uppsala universitet. Nu närmar sig förverkligandet av en fabrik för tillverkning av vågkraftverk i Lysekil.

De första aggregaten kommer att börja byggas för hand.