Vi har satt upp en isolerad friggebod med två rum på tomten. Det ena skall kunna användas som gästrum och det andra som frostfritt förråd. Ventilationstypen i din bostad styr valet av ventilationslösning. Om fukten inte ventileras bort får man kondens som visar sig först på kalla. För- och nackdelar med mekanisk ventilation och självdrag och alternativ till dessa. Jag ser att friggeboden här på sajten är isolerad med tjockare isolering (95 mm). Använd självdrag när det gäller ventilationen, sätt en tilluft lågt och en frånluft. Friggebod 15kvm Ventilation Bostad, hem och trädgård.

Takventilen placeras förslagsvis i bortersta hörnet enligt din. Här får du tips om bostadsventilation och om ventilationssystem som självdragsventilation,. Vid självdrag förs tilluften in i huset genom otätheter och springor. Det passar också bra här eftersom jag har självdrag för ventilationen. För att få bättre ventilation krävs mer luft. Självdragsventilation är vanligt i äldre hus. Med moderna renoveringar kan självdragsventilationen försämras.

Med ventilation menar vi att byta ut "gammal" luft mot ny, frisk luft för att skapa ett bra. Självdragssystem kräver speciella förutsättningar för att fungera,.

Ventilation friggebod självdrag