Cilier eller flimmerhår är hårliknande utskott från eukaryota epitelceller vars funktion är att transportera partiklar och slem, så kallad periciliär vätska, åt ett visst. När luften kommer in i lungorna, filtreras den genom ett nätverk av extremt fina, hårliknande receptorer som kallas flimmerhår. Näsans insida täcks av en slemhinna med flimmerhår. Vad spermier och flimmerhår har gemensamt och att man faktiskt har tre biljoner flimmerhår i lungorna som skall hålla luftvägarna rena. Jag undrar hur snabbt flimmerhåren växer ut efter att man slutat röka? Näsans insida täcks även av en slemhinna med flimmerhår (cilier). Dessa flimmerhår fångar upp partkilar som kommer in med luft i näsan.

Luftvägarna kantas av en mäng små hår, kallade flimmerhår (cilier). Flimmerhåren hjälper till att forsla upp slemmet genom luftvägarna, så att det kan hostas upp. Här är listan som avslöjar vad som händer när du fimpar för gott.

Vad är flimmerhår

Flimmerhåren i dina lungor har återhämtat sig och kan bättre arbeta med att. Du kan även lägga till betydelsen av Flimmerhår själv. Luftvägarnas yta täcks av en slemhinna med flimmerhår.

Vid primär ciliär dyskinesi är flimmerhåren antingen helt orörliga eller rör sig för. Eftersom gränsen för vad som betecknas som onormal nivå är osäker är det.

Vad är flimmerhår