Transistorer tillverkas som diskreta komponenter eller som delar av integrerade. Oftast illustrerar man ju transistorns funktion med hjälp av vattenflöden (transistorn illustrerar med nån form av kran eller dammlucka), jag. Transistor är en halvledarkomponent som används som signalförstärkare, strömbrytare, spänningsreglerare, signalmodulering men även andra applikationer.

Transistorns funktion

Skillnaden är att transistorer består av tre delar med var sin anslutningsledning. Man skiljer mellan NPN och PNP transistorer efter hur de har sina halvledande skikt ordnade. Till det mellersta skiktet, basen ansluts den. Transistorns anslutningar kallas Emitter, Bas och Kollektor.

Du har gått igenom de olika komponenterna och förklarat vilken funktion de har. Denna grindöppnande funktion gjorde att elektroden på engelska fick namnet gate, men på. NPN-transistorer används i större omfattning än PNP-transistorer.

Transistorns funktion

Jag förstår typ allting förutom hur en transistor EGENTLIGEN fungerar. Transistorn skulle komma att revolutionera hela elektroniksektorn.

Transistorns funktion