Det var ofta svårt att torka säden ute på åkrarna under de regniga höstarna. Skogsfinnarna valde då att göra som i sitt forna hemland, de byggde särskilda. Sverige förekommande) till lantgård hörande.

Torkade säd förr

I Elfdahls prästgård bruktes rida att torka säd uti, aldeles lik Norhotningarnes. Spannmålstork är en anordning där spannmål, som skördats med hög vattenhalt, torkas. För att lagra spannmål längre tid bör vattenhalten inte överstiga 14. Förr skars säden med lie och bands till kärvar, manuellt eller med.

När säden torkat kördes den till en loge där den tröskades med slaga eller tröskverk. Ria (av fi. riihi) är en byggnad, i vilken fuktig säd förr torkades med hjälp av upphettad luft (så kallad eldria) eller av den fria luften (så kallad väderria). Då det förr innebar en stor investering att bygga en linbasta var det vanligtvis ett.

Torkade säd förr

Man kunde även torka säd, röka kött eller korv i linbasturna, samt användas. I en varmlufttork torkas säden med varm luft som blåses igenom den. Förr kunde man sälja säd vid 15 % men nu är gränsen sänkt till 14 %. Ett alternativt ursprung skulle kunna härledas ur substantivet ”ria” – en lada eller litet hus med eldstad, där man torkade säd.

Torkade säd förr