Ta bort: Är det alltid så att man först ska ta bort den svarta minuskabeln? En annan sa att man skulle ta bort + polen men inte lägga den mot karossen eller motorn. Om det är svårt att hålla koll på vilken sladd som är vilken, markera dem.

Ta bort batteri vilken pol först

Ta bort alla klämmor och skruva och se till att inte tappa bort delarna ifall det nya batteriet inte kommer med nya. Hur du väljer rätt batteri; Så här byter du batteri; Våra batterier; Frågor och. Ta sedan bort pluskabeln och lyft bort batteriet. Rengör polanslutningarna, helst med en polstålborste, så att eventuell oxid.

Jag gissar: Man tar bort minus"polen" först, sen plus? Den kan heta "batteripolsanslutning" eller nåt annat, det spelar inte så stor roll. Likaså ska du inte lossa klämmorna från batteriet utan att först ha stängt.

Ta bort batteri vilken pol först

Tar man bort den negativa jäveln först,. I vilken ordning sätter man dit kablar, svart & röd. Beroende på var du tänker ta strömmen, kan du ju ta ur den aktuella säkringen så.

Nackdelen med att koppla ur batteriet är ju att klockan stannar,. Sänkt 50mm m H&R, Minus ska lossas FÖRST! När jag monterat mitt mc batteri och kopplat in pluspolen så börjar jag. Synnerligen viktigt om man råkar glömma att ta av sig förlovningsringen när man meckar,.

Ta bort batteri vilken pol först

När batterierna skall kopplas ur,skall då minuskabeln tas loss först sen plus? Går att köra den på starten tills den startar.