Se en film där jag förklarar mer om substantiv och de olika formerna. Det finns 5 olika regler för hur substantiven ändras. Substantiv i bestämd och obestämd form singular.

Svenska substantiv grupper

I de olika tabellerna kan du se hur man böjer de olika grupperna av. Svenska substantiv böjs i första hand efter antal, kasus och bestämdhet. Substantiv delas in i fem olika böjningsgrupper beroende på vilken ändelse de har i. REGEL: Substantiv som slutar på obetonat -e, -el, -en, -er förlorar detta -e i plural. Ett substantiv får en ändelse som talar om att det är flera.

Det finns olika ändelser: -ar, -or, -er och -n. Man kan dela upp substantiven i olika grupper.

Svenska substantiv grupper

Substantiv" är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser,. I det svenska språket finns fyra olika genus: Maskulinum, Femininum, Utrum. Bra förklaringar och många exempel som klargör våra svenska ordklasser. Substantiv" är ord som är namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser,. Substantiv kan vara namn på personer, grupper, platser, naturföreteelser, djur, växter, saker, ämnen, tillstånd, känslor och aktiviteter. Substantiven placeras in i undergrupper beroende på om de har abstrakt eller konkret betydelse.

Alla svenska substantiv har grammatiskt genus.

Svenska substantiv grupper