Debattinlägg: "Språktest som krav för medborgarskap är ett uttryck för. Medborgarskap bör inte betraktas som en fråga om identitet, utan om. Tanken är den samma som i Folkpartiets språktest. Genom att koppla medborgarskap till krav på språkkunskaper ska fler lära sig svenska. MEDBORGARSKAP Grundläggande kunskaper i svenska språket är avgörande för att kunna ta makten över sitt eget liv. Medborgarskapet viktig del i integrationen. Medborgarskapet ger många rättigheter, men innebär också skyldigheter. Förslag om språktest för medborgarskap har åter blivit aktuellt.

Han kan till och med tänka sig att dra fram det gamla FP-förslaget att införa språktest för den som vill bli medborgare. Kravet om språktest för att få ett svenskt medborgarskap är ett gammalt förslag från folkpartiet som nu föreslås på nytt. Integrationen är en av Sveriges viktigaste samhällsutmaningar. Ni ville ju införa språktest, har ni inte gått och blivit lite främlingsfientliga? Folkpartiet vill se en ”tydligare arbetslinje” i integrationspolitiken. Därför föreslår partiet språkkrav för medborgarskap, fler tillfälliga.

Språktest för medborgarskap