Inkarikets grundare Manco Capac ansåg sig själv vara son till guden Inti som i. Religionen i Inkariket var därför inte helt lika i olika landsändar. Förbindelserna mellan människorna och himmelens gudar gick via Inkan som var Solens son.

Solens son inka

En solgud är en gud (gudinna) som representerar solen eller som är identisk. Shamash är son till son till Sin (Nanna), månguden, som skapats av Enlil och. Inka (Sapa inka) var titeln på Inkarikets härskare. Inkan var solens son, titeln var ärftlig och styrelseskicket kan betecknas som absolut monarki, av teokratisk. Jag har valt att studera just Inkas religion för att den är föregångaren till den. Solens ende son, och var den som stod Tayta Inti allra närmast.

Bingham sökte spår efter Manco, son till Atahuallpa, den siste.

Solens son inka

Enligt sägnen skapades denne förste Inka, Manco Capac, av solen på en ö i Titicacasjön. Peru var centrum för det mäktiga indianriket Inka från 1400-talet till. Inka var titeln på Inkarikets härskare, han var solens son och titeln ärvdes. Inkarikets grun-dare Manco Capac ansåg sig själv vara son till guden Inti som i. Det sägs att Solen, som var inkafolkets fader, såg att människorna levde i ett. Hur den förste Inkan, Manco Inka, kom till jorden för att skapa ett nytt rike, återberättas i två. Den första Inkan var Manco Capac, ansedd som Solens son.

Solens son inka

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika.

I riket härskade solkult och inkan dyrkades som solens son… Kategorier:.