Kostnaden för en solvärmeanläggning ligger runt 5 000 kronor per kvadratmeter solfångare inklusive tank, solfångare med mera. En fråga som dyker upp då och då är vilken effekt eller hur mycket energi solceller ger per kvadratmeter (m2). Jämför priser & kvalitet på solceller i ditt närområde.

Solceller kostnad per m2

Att köpa och installera solceller innebär i de flesta fall en relativt stor kostnad. Generellt sett så minskar priset per kvadratmeter ju större solcellsanläggning man köper. Solelkostnaden påverkas inte av energipriserna och när anläggningen är. Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad. Solceller genererar momentant upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh.

Solceller och solcellspaket till bra pris – Norden Solar RING OSS:. Ullevi i Göteborg där 750 kvm solceller producerar cirka 65 000 kWh per år.

Solceller kostnad per m2

Vad är skillnaden på solceller, solenergi och solfångare? Solceller producerar el och solfångare producerar varmvatten. Vattenfalls solcellspaket erbjuder världsledande solceller där både. Och på sikt kan även värdet på ditt hus öka, eftersom du sänker husets totala driftskostnad.

Solceller kostnad per m2