Sun Hydraulics provides a variety of solenoid and non-solenoid directional control cartridges that include 2-, 3- and 4-way configurations.

Riktningsventiler

Grundsymbolen på ritningar och scheman för riktningsventilen innehåller två eller fler kvadrater. Varje kvadrat visar hur ventilen kan styra vätskan eller luften om. Varje ventil har en P port som skall vara trycksatt och en T port som skall vara kopplad till tank. Port A och B är portat för den hydrauliska. Hos Swedol hittar du fordonstillbehör, maskiner, hydraulik, elartiklar, lyft och last, verktyg och arbetskläder för proffs, företag och privatpersoner.

Riktningsventiler

Vi erbjuder riktningsreglerande ventiler i en mängd olika utföranden från ett stort antal leverantörer.

I utbudet finns ventiler som lämpar sig väl. Före service, tillse att ventilen eller ventilblocket är avluftat. Koppla bort primärluftslangen för att sä- kerställa avbrott. REHOBOT’s riktningsventiler används för att reglera det hydrauliska flödet mellan två portar A eller B. VR42 är anpassad för dubbelverkande cylindrar och kan. Se Olssons i Ellös produktsortiment inom Riktningsventil, CETOP.