Och vad vi själva kan göra för att undvika att bli smittade, och att smitta andra. Vilka är de vanligaste resistenta bakterierna? Kan man smitta andra även om man bara är bärare?

Resistenta bakterier smitta

Innebörden av att en bakterie har ESBL är att den är resistent mot flera olika antibiotika. De gener som ger ESBL-resistens i de bakterier som hittades i. ESBL-bildande bakterier kan den då smitta mig? Många av dessa resistenta tarmbakterier bildar ett betalaktamas, extended. Bakterier som finns i tarmen sprids genom fekal-oral smitta.

Smittan upptäcktes i våras, men smittspridningen började antagligen. Personer som bär på resistenta bakterier blir ofta inte sjuka av den. Risken är stor att bli smittad av resistenta bakterier utomlands. Var femte som rest till länder söder om Europa eller i Asien kommer hem med. Patienter som bär på resistenta bakterier i tarmen, exempelvis VRE och E. Många länder, med från början knappa resurser, har hög förekomst av resistenta bakterier. I dessa länder har man inte ens råd att behandla infektioner som vi.

Staphylococcus aureus) är inte en sjukdom utan en bakte- rie. MRSA större vid sjukvårdskontakt i andra länder.

Resistenta bakterier smitta

Vad innebär det att vara bärare av resistenta bakterier? Vilket ansvar har min arbetsgivare för att minska risk för smitta?