Det betyder att du anmäler att du inte kommer att köra bilen en viss tid. Ett avställt fordon som du vill börja använda måste ställas på. Fordonet kan du börja använda från påställningsdatumet.

Är bilen avställd

Du kan inte begära påställning från ett. Ett fordon blir inte automatiskt avställt om det till exempel får körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning. Du måste alltid själv ställa av ditt fordon. För att du ska kunna köra ett fordon måste det vara påställt.

Det innebär att du som ägare måste ha en trafikförsäkring och betala fordonsskatt för. En avställd bil utsätts inte för lika stor risk att skadas som en bil som används. Det finns dock vissa händelser som kan drabba en bil som står i garage eller på. Hur går man tillväga i ett sådant fall för att få hem bilen. Kanske lite konstig rubrik men iallafall. Ska köpa bil snart och den är då avställd och jag undrar då vad är det för regler som gäller då?

Att man måste ha en trafikförsäkring om man har en bil känner de flesta till. Men hur funkar det egentligen om bilen är avstängd? När bilen är avställd skickas ett besked till ditt försäkringsbolag, det går automatiskt.

Är bilen avställd