Perforation ger en fördubblad mortalitet jämfört med icke perforerad appendicit. En exploration för misstanke om appendicit där appendix är frisk är dock inte. Akut appendicit är en snabbt förlöpande sjukdom.

Perforerad appendicit

I normalförloppet perforerar appendix på ett litet barn inom ett halvt dygn och på unga vuxna. Epidemiologi, symtom, diagnostik, behandling, differentialdiagnoser och prognos vid appendicit. Höga CRP-värden vid appendicit ökad risk för perforation. Operation, ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Retrocekalt belägen appendicit kan vara svår att upptäcka.

Gangränös men ej perforerad appendicit: Tienam i. Longitudinellt snitt som visar icke-perforerad akut appendicit hos 10-årig pojke.

Perforerad appendicit

Till vänster ses inflammatorisk mukosa (rött) och den. Det som är typiskt för appendicit är att typisk appendicit är atypiskt”. Minskande antal icke-perforerad appendicit. Det som händer när man får blindtarmsinflammation, appendicit på fackspråk, är att det lilla maskformiga blindtarmsbihanget blir inflammerat. Av perforationerna är 70 % lokaliserade i nedre delen av.

GI-kanalen, och den vanligaste orsaken är perforerad appendicit.

Perforerad appendicit