Jag undrar om utbildningen till optiker och hur går antagningen. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag. Här hittar du sammanställningar över antal sökande och antal antagna till KI:s program, påbyggnadsprogram och fristående kurser. En optiker är specialist på människans syn. Som optiker hjälper du människor till ett bekvämare seende och en bättre tillvaro. Optikerutbildningen omfattar 180 hp på heltid och leder fram till optikerexamen (kandidatexamen), vilket ger legitimation och.

Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet. CachadLiknandeInformation om utbildningen: Antal poäng: 180. Här kan du anmäla dig till Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri på Karolinska institutet. Antagningsstatistik för program – samt kurser från och med ht 2010. Antagningsstatistik för program finns på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats. För att utveckla vår verksamhet genomför vi just.

Hej, jag undrar om det går att läsa till optiker i Köpenhamn och i sånt fall vad som krävs för att bli antagen. Läs fler frågor om: Betyg, antagning och behörighet. Vill du veta mer om vad det innebär att plugga på universitetet? Registrering; Sök senast 17 oktober; Träffa oss på mässor; Första antagningen. Med student avses i denna förordning den som är antagen till och. Detsamma gäller den som har gått igenom nämnda optikerutbildning enligt äldre. En optiker gör synundersökningar och provar ut glasögon och kontaktlinser. Läs mer om vad en optiker gör, lön, optikerutbildningen, jobb, arbetsmarknaden.

KAROLINSKA INSTITUTET OPTIKERUTBILDNINGEN Professor Gunnar.