Morbus de Quervain är ett tillstånd där tummens sträcksenor är irriterade – inflammerade och därmed svullna samt ömma.

Ont i handen vid tummen

Smärta i tummens bas, vid handleden är det första symtomet. När man försöker föra in tummen mot handflatan mot motstånd gör det ont och det kan vara svårt. Det gör ont framför allt när du rör på tummen och beror på att du har. Tummen är en förutsättning för ett funktionellt grepp i handen. Med tanke på tummens centrala roll i handen ökar risken.

Till en början gör det mest ont att nypa kring små föremål, till exempel när du. Rörelsebetingad smärta vid tumbasen och tumsidan av handleden, framför allt vid belastning av tummen. Tidigt i sjukdomsförloppet upplevs ofta smärta lokalt i och runt handleden (dvs CMC I-leden) vid aktiviteter som engagerar greppet mellan tumme och pekfinger,. Hur störningar i blodcirkulationen påverkar smärta i handen kan du läsa om i Symptomguiden. Intensiv smärta i handens ovansida, fingrar och tumme#. Jag började få ont i min vänstra tumme för två månader sedan utan att ha skadat den.

Sökte på vårdcentralen och de sa att jag hade.