I det här avsnittet undersöker vi hur vi kan beräkna omkrets och area för ett antal vanligt förekommande. GEOMETRI – Rätblock, prisma och cylinder. Mantelytans area är basytans omkrets gånger generatrisens längd.

Omkrets cylinder

Volymen av en rät cirkulär cylinder med höjden h och radien r är π r2 h. Omkretsen av en cylinder är i huvudsak omkrets av cirkulärt tvärsnitt. Här är pi förhållandet mellan omkrets och. Beräkna volymen av en cylinder, som till exempel en ölburk eller en slang.

Beräkna arean av en cirkel (samt radie, diameter & omkrets). Har du någon gång funderat på hur man kan mäta omkretsen på en cirkel? Ett sätt kan vara att man rullar cirkeln ett varv på en jämn yta. En cirkel är en rund, tvådimensionell, geometrisk figur där varje punkt på cirkelns periferi befinner sig på samma avstånd,. Borttagen i kategorin Samhälle & vetenskap. Omkrets och area på månghörningar Rektangel Då vi ska räkna ut arean av en rektangel så multiplicerar vi basen med höjden.

Diameter = d = 2r: Omkrets = 2 π r = π d: Area = π r2.

Omkrets cylinder