Brukar inte styrbara stödaxlar monterade på en lastbil vara spärrade vid. Transportstyrelsen osv, där står 4m maxhöjd på sista släpet. Lastbil, ledat fordon (lastbil med påhängsvagn) och fordonståg (lastbil med släpvagn), 2,55 m.

Maxhöjd på lastbil

Påbyggnader för temperaturkontrollerade fordon, 2,60 m. Lastbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för godstransport. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar. Lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton. Låga broar och höga lastbilar har aldrig varit en lyckosam kombination.

Ja mäta med en såndär speciell "linjal" är nog det bästa sättet (enda sättet?), men när man kör olika lastbilar nästan varje dag så blir det lite. Det är så att jag är lite nyfiken på vad ett släp till en lastbil håller för mått.

Maxhöjd på lastbil

Släpet, skåpmodell som schenker, dhl och alla de där använder sig av. I övriga europa är det MAX höjd vilket innebär böter vid överstigande av den. A = Gränsöverskridande avfallstransporter till, från eller genom Tyskland med lastbil. Att minska höjden verkar va väldigt underligt. Det finns faktiskt ingen max höjd som en lastbil får va.

Förklaring till mått-, vikt- och volymtabellerna. Inrikes: För kollin vars längsta sida är längre än 2,4 m och maximalt 6 m och med en höjd av maximalt 2,2 m.

Maxhöjd på lastbil