Litium är ett läkemedel som används för att behandla förstämningssjukdomar som depression med kraftig nedstämdhet, maniska episoder och. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Behandlingskontroll: Litium har en relativt snäv terapeutisk verkningsbredd.

Litium läkemedel

Kombination av litium och serotonerga läkemedel såsom sibutramin, venlafaxin. Den här broschyren innehåller information om behandling med litium. Här kan du läsa mer om din sjukdom, ditt läkemedel och sådant. Du ska inte använda litium samtidigt med vissa läkemedel mot smärta och inflammation, så kallade NSAID, till exempel Ipren och Diklofenak.

Det innebär att det minskar humörväxlingar vid främst. En fullvuxen människa har i kroppen normalt ca 7 mg litium, varav en del finns i. Litium har använts för behandling av bipolär sjukdom, även kallat manodepressiv sjukdom, sedan 1960-talet.

Litium läkemedel

Litium används ofta vid behandling av patienter som lider av bipolär sjukdom. Medicinsk behandling vid graviditet och amning 10. Forskare vid Karolinska Institutet har visat att behandling med litium, som är det mest använda läkemedlet vid bipolär sjukdom, är kopplat till. Behandling med antidepressiva läkemedel.

Litium har bäst effekt vid bipolär I-sjukdom, både på manisk och depressiv fas. Litium är ett läkemedel som har visat sig ha stämningsstabiliserande verkan, det vill säga det motverkar utvecklingen av maniska eller depressiva episoder. Trots att grundämnet litium anses vara det mest effektiva läkemedlet för att behandla bipolär sjukdom ser forskarna nu en oroande minskning.

Litium läkemedel

Medlet är ett grundämne och inget konstgjort läkemedel. Det finns behov av fler kontrollerade studier med läkemedel vid bipolär sjukdom. Litium är dock väldokumenterat och har en central plats som. Biverkningar hos nyfödda, bland annat hypotyreos, påverkan på hjärtat och stora urinmängder, har beskrivits när litium har använts under.

Patienter med bipolär sjukdom ska erbjudas deltagande i ett psykopedagogiskt program. Läkemedel vid Bipolär sjukdom – översikt. Bipolär sjukdom kan emellertid behandlas framgångsrikt med läkemedel. Litium kan behövas som ett anpassningselement i omvandlingen av. Det skrivs ut som läkemedel i doser mellan 100–800 mg, en dos som.