De ledningsgrupper som lyckas bäst med sitt uppdrag klarar av att. Här reder vi ut vilken roll en ledningsgrupp har och vad som förväntas av den som är. Nedan har vi samlat vad som sagts på olika håll om ledningsgrupper.

Ledningsgrupp syfte

I vissa fall är det fråga om en definition av vad en ledningsgrupp, i andra fall om vad syftet. Det är det som bör vara utgångspunkten i en effektiv ledningsgrupp där syftet är att arbeta långsiktigt. Men det är inte en helt enkel balansgång. Att stödja den enskilde chefens ledningsarbete är ett andra viktigt syfte. Det innebär att var och en i ledningsgruppen har möjlighet.

I grund och botten handlar det om att se till att ledningsgruppen ägnar sig åt. I dessa söker man mening och syfte, oftast utan att finna någon.

Ledningsgrupp syfte

Att tydliggöra ledningsgruppens syfte, vilka frågor som ska behandlas där och vilka spelregler som gäller är ett första steg i att skapa en effektiv ledningsgrupp. Med relativt enkla medel kan du få fart på din ledningsgrupp. Tydliggör vilka frågor din ledningsgrupp skall lägga tid på i mötena. Målet är att ledningsgruppen skall maximera sin effektivitet i syfte att bli än mer produktiv och öka sin påverkan på lönsamheten.

Ledningsgrupp syfte