Allt fler tyskar lagrar sin solenergi i batterier. Bara under december och januari måste han köpa el från nätet. Tesla visade inte bara hur man kan lagra el i batterier lokalt i hemmet,. Den som har en solcellsanläggning och använder den under dess. Med batteriet, vägghängt i elegant design, kan man lagra all el solceller genererar under dagen så att man kan använda den när man bäst. För att bli av med all olja, kol och gas på jorden behöver vi lagra el. Och då blir mycket solceller lagrat i batterier en fantastisk enkel lösning. Sol- och vindkraft ställer nya krav på möjligheten att lagra energi.

Utrustning för solenergi uppdelas i solfångare och solceller. Solfångare producerar varmvatten och solceller gör elektricitet. En lösning är att lagra i ett batteri i ofarlig plast. När man idag reser runt ute på vissjan i Tyskland syns solceller på vart och vartannat hustak. Watt (1640x1000x35mm) i elegant svart design från LG med mycket hög verkningsgrad genom polykristallint kisel; 1st växelriktare med. Men den som vill bli självförsörjande på el genom hemlagrad energi får vänta ett tag. Den andra lagrar ström som kan användas i nödfall.

Det blir allt vanligare att producera el med solceller för egen.

Lagra el från solceller