Hö som innehåller cirka 20 procent åkerfräken kan ge neurologiska symptom och dödsfall hos häst inom två veckor. Växten undviks i allmänhet på bete, men är giftig även torkad. Kopierat ett utdrag från åkerfräken gift och symptom.

Åkerfräken häst

Förgiftningsfall av fräkenväxter på häst förekommer och då rör det sig vanligen om. Så tipsade en äldre örtkunnig man om att det kunde vara kärrfräken (equisetum palustre), en giftig släkting till åkerfräken som ser nästan. Hästar ratar i normalfallet giftiga växter, men ibland kan det uppstå situationer. Vissa växter är skadliga för hästar och kan orsaka allvarliga förgiftningar. De flesta giftiga växter smakar väldigt illa och hästen undviker dem.

Kan åkerfräken vara yvig eller är den tanigare? Jag tror den yviga varianten är åkerfräken och den grövre kärrfräken fast jag innan trodde.

Åkerfräken häst

Synonymer, Åkerfräken, rävrumpa, puggrocka, gökbet. Några som kan förväxlas med åkerfräken:. Equisetum av latin equus = häst, och saeta = borst, hår. Det är en vanlig myt att hästar ”känner” vilka växter som är giftiga, och att de därför undviker.

Många av de giftiga växterna är fortsatt giftiga efter torkning, till exempel stånds, alsikeklöver, johannesört, åkerfräken och örnbräken, därför är.

Åkerfräken häst