Viessmann har nästan 40 års erfarenhet inom högkvalitativa förångare. De aktuella modellerna har utvecklats i enlighet med kundernas krav och har kompakt. Våra förångare för kondenserade gaser från Torpedo är en robust och beprövad teknik som fungerar väl i svenska förhållanden. Kylmediet kokar då och omvandlas till en gas som absorberar ännu mer värmeenergi. En förångare från SWEP garanterar en god och stabil kokning med liten. Köldmediet växlar mellan att vara i gasform och i vätskeform. Fick dommen (läckage i förångare) på min 855-96 av.

Incert kyla

I förångaren, ofta även kallad kylbatteri, kokar köldmedievätskan.

Det värme som erfordras för ångbildningen, det så kallade ångbildningsvärmet, tas från det. Har du frågor om e-cigaretter, e-vätskor, förångare, batterier och tillbehör eller om användning av dessa? Skruva tillbaka den nedre delen av förångaren alt. Incert utför personcertifiering och företagscertifiering inom bygg- och anläggningsbranscen, bilbranschen och fartygsnäringen. Resultat från den automatiska sökningen är beroende av hur data är registrerade hos INCERT. Erhållet sökresultat kan därför avvika från förväntat resultat.

Teoretiskt examineringsprov för dig som ska ansöka om nytt eller förnyat certifikat för kyla hos Incert. En kurs anpassad för dig med ett gällande personligt kylcertifikat som behöver förnyas. Idag kräver det teoretiska provet högre. Jag jobbar med stationär kyla men har inget certifikat sedan tidigare, vad gäller nu för mig? Det finns en möjlighet att under maximalt 2 år jobba under ledning. V (mindre än tre kilo köldmedium) hos INCERT.