Flera arter av familjen kallas kaniner men avgränsningen mellan hare och kanin beror främst. I Sverige förekommer arterna fälthare, skogshare och vildkanin. Fälthare (Lepus europaeus) är en art av hare som tillhör familjen Harar och kaniner.

Hare sverige

I Sverige finns observationer av hybrider av skogshare och fälthare. I Sverige finns två olika arter av harar. Skogsharen — som blir vit eller ljusgrå på vintern — fanns förr över nästan hela landet.

En Hare är inget ovanligt djur att stöta på i vårat land. Det är inte ens ovanligt att stöta på harar inne i städer, runt parker och grönområden. Det går inte att bedöma könet på en hare på avstånd eftersom det inte finns. I Sverige finns två arter som är släkt med skogsharen: fältharen.

Hare sverige

Fältharen planterades in i Sverige i slutet av 1800-talet. I södra Sverige är den ett viktigt jaktbyte. Fältharen i södra Sverige lever mest av markväxter även vintertid. Hararna kan anpassa födovalet efter tillgången.

De kallas också Slätthare eller Tyskhare, tyska haren, och har väl trängt undan skogshararna i södra och mellersta Sverige. En vintervit hare syns som en lampa på höstmörk barmark, och.

Hare sverige