Freoner skadar ozonlagret allvarligt eftersom när de bryts ned frisläpps. Ozon är en gas som finns högt uppe i atmosfären och som är nödvändig för att vi ska. Ett ozonhål är ett underskott av gasen ozon som uppstår i ozonlagret i jordens. Ozonskikt kallas det skikt av ozon som finns i den övre delen av atmosfären,. De viktigaste orsakerna till ozonskiktets uttunning är utsläpp av freon, lustgas från. Närmst jordytan kallas det marknära ozon och är där ett miljöproblem.

Det största hotet mot ozonlagret har varit freon. En gas som människan uppfann på 40-talet och som hade fantastiska egenskaper. Freon finns inte naturligt utan är försäljningsnamnet på. The Ozone Depleting Gas Index fanns för första gången på nätet i december förra.

Freon ozon

För första gången finns nu tydliga bevis på att ozonlagret börjar återhämta sig. Bakgrunden är att ämnet freon stoppades globalt, enligt en. Ozon är väldigt känslig mot klorerade ämnen, som t. När freon stiger och träffas av de ultravioletta strålarna bildas kloratomer som. I stratosfären finns ett par mil brett ”lager” av ozon (O3) som.

Sedan sjuttiotalet har det varit känt att freoner som bland annat används som.