Skiljs från havsnejonögat på de få tänderna i sugskålen. Liknar i övrigt denna art men är mindre. Flodnejonögan finns längs de svenska kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern.

Flodnejonöga

Flodnejonöga ingår i släktet Lampetra och familjen nejonögon. IUCN kategoriserar arten globalt som livskraftig. Enligt den finländska rödlistan är arten nära. Andra namn för havsnejonöga är (i Bohuslän) lamprick, i Skåne sugare eller anprejsare.

Flodnejonögat finns längs de svenska kusterna samt i Mälaren, Vänern och Vättern. De största förekomsterna finns i Bottenhavet och Bottenviken. Den är ålliknande men har en tandförsedd sugskiva istället för mun.

Flodnejonöga

Flodnejonöga är en av tre nejonögonarter i landet. Alla nejonögon har tre stadier: larvstadium, omvandlingsstadium och vuxenstadium. Flodnejonöga vandrar upp i älvar och åar för att leka. Utmed norrlandskusten sker lekvandring i huvudsak från slutet av augusti och kulminerar. Flodnejonögat blir könsmoget vid en längd av 18 cm och är då tjockare än ett finger.

Flodnejonöga finns uteslutande i Europa med Östersjön, inklusive. Jag förstår att det behövs någon form av fälla men jag hittar ingen mer specifik information om detta.

Flodnejonöga