Vår populäraste serie för ersättning av gamla kvicksilver lampor. Bilder nedan från byte på 6 meter stolpar 125 watts Kvicksilver till PROLED 327-E. Byt ut kvicksilverlampan mot LED gatulampa som är det bästa alternativet för.

Ersätta kvicksilverlampor med led

Det blir svårt att få tag i kvicksilverlampor då de inte får säljas 2015. För att ersätta en 125 W kvicksilver behöver man en LED på ca 50-60 W. LED & LED Sveriges lägsta grossistpriser! Med reservation för tekniska-, modell- och prisändringar,. Vid utbyte från kvicksilverlampa till denna ledlampa behöver inte driftdonet kopplas förbi, lampan fungerar som en direkt ersättning utan modifikationer av.

SON-E PLUG-IN är högtrycksnatriumlampor som direkt kan ersätta 125 W, 250 W respektive 400 W kvicksilverlampor i befintliga anläggningar. Om vi räknar på en bra LED med riktigt bra drivelektronik så kan den i dag.

Ersätta kvicksilverlampor med led

Dvs för att ersätta din 125W kvicksilverlampa med samma totala. Ljusflöde: upp till 5700 lumen (ersätter 125W kvicksilver). Vår serie för ersättning av gamla kvicksilver lampor upp till 100. Högkvalitativ gatulampa med den bästa kvalitén i branschen.

Specialanpassad för att ersätta gamla kvicksilverlampor och natriumlampor på.

Ersätta kvicksilverlampor med led