När bilar tankas med fossila bränslen som bensin eller diesel bildas det. Exempelvis drar en Volvo V70 D5 0,64 liter diesel per mil. Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut?

Co2 utsläpp bil per mil

För olika biltyper blir beräkningarna så här:. Fyll i de fält i vänsterkolumnen som du vill ta med i utsläppsberäkningen och klicka. Beräkningen omfattar alla utsläpp, såväl från tillverkning och distribution av ett. De bilar som nyregistreras är helt enkelt snålare än de äldre bilar som skrotas. Sverige hade tidigare det högsta koldioxidutsläppet per kilometer för nya.

Säg att den drar 0,7 liter bensin per mil lika med 7 liter per 100 km: 7 x 25 = 175 ett gott värde på CO2-utsläppet i gram per km för många bilar i. Olika fordons genomsnittliga bränsleförbrukning samt kg CO2 utsläpp exkl.

Co2 utsläpp bil per mil

Räkna ut hur mycket koldioxid per mil de olika fordonen avger till atmosfären. Här kan du själv räkna ut hur mycket koldioxid bilen släpper ut per km vid olika bränslen och. Den biogas som finns i fordonsgas antas ge ett utsläpp på 0,39 kg fossilt CO2 per. Under de senste 50 åren har jordens befolkning ökat utsläppen av koldioxid med. Så här mycket koldioxid släpper vi ut per person:.

Co2 utsläpp bil per mil