Och vårt tydliga krav är att kommunerna framledes ska bemöda sig om att bygga sina beslut på ett tillräckligt och rättssäkert underlag. Vi har svar på vad Bemödar Sig har för betydelse och innebörd.

Bemödar sig

Med Bemödar Sig menar man oftast att: anstränga sig. Men det har gått många år sen fröken Sterky bemödade sig med mig. Sture skrockade och svarade att han inte bemödade sig med sådana dumheter. Synonymer och motsatsord till bemödar sig. Bemödar Sig har betydelsen anstränga sig.

Bemödar sig

En korrekt förklaring på Bemödar Sig är anstränga sig. Jag bemödade mig med att städa hela våningen. Böjningar: bemöda sig, bemödar sig, bemödade sig, bemödat sig, bemöda sig. Därför anser jag att utskottets betänkande i det stora hela är positivt, eftersom det visar hur medlemsstaterna bemödar sig om att så väl rustade som möjligt. Engelsk översättning av ‘bemödar sig’ – svenskt-engelskt lexikon. Idag bemödar det sig om att sätta in sina krafter på att finna sin egen väg i en besvärlig omgivning.

Today it is trying its best to find its way among difficult. Wapn, och Skaft (dvs. lans) bemödar Ryggen och armar. Fåfängt bemödade man sig, at utleta hans tankar. INLEDNINGEN TILL Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån är så fel den kan bli – det finns ingen riktning, inget rent anslag som. S fort som möjligt skaffa sig visshet i afseende pS den anktagades föregifna Alibi, hvilket. Särskilt i skämttidningar bemödar man sig att framställa judarna som ett litet harmlöst folk, som nu en gång har sina små egenheter såväl som alla andra men.

Den Heliga bemödar eig att blidka Guds vrede mot Rom, och omfattas med synnerlig nåd af Herran.