En av de vanligaste formerna av barnaga är smisk, det vill säga smällar på stjärten. Barnaga förbjöds i Sverige 1979 men är fortfarande tillåtet i många länder. Under 1970-talet började barnaga att debatteras på allvar i Sverige.

Barnaga i sverige

Barn hade till skillnad från vuxna inget skydd mot att bli misshandlade. I år är det 35 år sedan barnaga förbjöds i Sverige, och blev därmed först i världen att göra detta. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa. Sverige i bräschen för att förbjuda all form av fysiskt våld mot barn.

Det var en historisk händelse som snart skulle sätta världen i. Fortfarande ses barnaga som en naturlig del av barns uppfostran i många länder. Vi var aktiva i kampanjen som ledde till att Sverige som första land i världen.

Barnaga i sverige

Barnmisshandel är vanligt i Sverige – trots ett trettioårigt förbud mot barnaga. Vart sjunde barn har misshandlats, i de flesta fall av en förälder. Barnaga är förbjudet i Sverige sedan 30 år. Men gränserna för vad som är tillåtet verkar vara flytande för många av Aftonbladets läsare: 30. Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga.

Sedan 1979 är det förbjudet enligt svensk lag att slå barn. Förbudet gäller alla vuxna, även barnets.

Barnaga i sverige

Men ofta möter Rädda Barnen ett starkt motstånd, inom EU är det i dag bara 16 av 27 länder som har ett förbud mot barnaga och Sverige, som.