Vid en kronisk smärta över SC-leden finner man vanligen artros i SC-leden. Vid artros i sternoklavikularleden bildas en knöl som syns tydligt på en del. Måttlig artros i AC-leden med subkondrala cystbildningar, utgjutning och rejäl.

Artros i sternoklavikularleden

Lätt artros i sternoklavikularleden, men ingen felställning. Artros i axelleden (16); Artros i nyckelbensleden (18); Axeln ur led (42); Bakre instabilitet (3); Bankartskada (7). Besvarad av Carlos Rivero Siri den 2016-05-12 fråga i Artros i nyckelbensleden.

SLAP-skada (4); Snapping shoulder (3); Sternoklavikularleden (2); Tietzes sjukdom. Artros i yttre nyckelbensleden leder till en ömmande knöl på ovansidan. Har aldrig hört talas om detta kan det vara rätt? Ok, att jag har artros i ett knä efter miniskskador, men nyckelbensartors?

Artros i sternoklavikularleden

PsA definieras som en inflammatorisk artrit- eller entesitsjukdom, vanligtvis RF-negativ, men är associerad till psoriasis. Hyperostos, sternokostoklavikulär, 45, + +. Trycker bicepssena, acromion, ac-led, ibland sternoklavikularled Över muskulaturen!

Om passiv: inte artros eller frusen skuldra.

Artros i sternoklavikularleden